Go to the page content

Kullanım Koşulları

BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUP İNCELEYİNİZ.


Bu İnternet Sitesini kullanmakla aşağıda yer alan Kullanım Koşullarını kabul etmektesiniz.


Buissandigindanbuyuk.com İnternet Sitesine hoş geldiniz. Bu İnternet sitesi Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Limited Şirketi’ne (“Novo Nordisk”) aittir.  İnternet sitesinin içeriği Novo Nordisk tarafından sağlanmaktadır.


Bu internet sitesinde yer alan içerik, sadece bilgilendirici nitelikli genel bir bilgi sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple bu içerik, ürünlerimizle, tıpla, sağlıkla, hastalıklarla ilgili tavsiye amacını taşımamaktadır. Ayrıca burada yer alan bilgiler tıbbi tanı veya tedaviye ilişkin tavsiye niteliği taşımadığı gibi hekimin tavsiyesinin yerine geçme amacı da taşımamaktadır. Herhangi bir ürün konusunda veya hastalık, sağlık durumunuz gibi konularda ve herhangi bir yeni tedaviye başlamadan önce mutlaka bir hekime başvurunuz.


Bu internet sitesi ve içeriği Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak tasarlanmıştır.

1. Kabul

Bu internet sitesini ziyaret etmekle, işbu Kullanım Koşulları ("Kullanım Koşulları") açıklanan şartlar kapsamında hareket etmeyi ve bu koşullara uymayı kabul etmektesiniz. Novo Nordisk bu koşulları ve ayrıca yine işbu internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikası ve/veya Yasal Uyarı’da yer alan diğer her türlü bilgiyi zaman zaman ve gerekli gördüğü takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Kullanım Koşullarının güncel haline her zaman internet sitemizde yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşbu internet sitesine giriş yapmanız, işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir zamanda Kullanım Koşullarında meydana gelebilecek olan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

2. Kapsam

Bu İnternet sitesinde yer alan her türlü bilgi, belge, malzeme ve sair içerik Novo Nordisk’e aittir. Bunlar sadece Türkiye'de yerleşik ziyaretçi/kullanıcılara yöneliktir. Bu internet sitesi münhasıran Türkiye sınırları içerisinde kullanılacağı tasarlanarak Novo Nordisk tarafından Türkiye’de kontrol edilmekte, işletilmekte ve güncellenmektedir. Türkiye dışında herhangi bir yer bakımından bu sitede bulunan bilgilerin doğruluğu Novo Nordisk tarafından hiçbir şekilde garanti edilmemektedir. Bu internet sitesine Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricinde herhangi bir yerden erişimin sağlanması veya böyle bir yerden içeriğin yüklenmesi durumunda uygulanacak kanunlara uygunluk ziyaretçi/kullanıcılar tarafından teyit edilmelidir. Bu şekilde kullanımın ziyaretçi/kullanıcıların kendi inisiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olduğu ve uygulanacak ulusal kanunlar neticesinde meydana gelebilecek sorumluluktan tamamıyla ziyaretçi/kullanıcıların kendilerinin sorumlu olduğu ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kabul edilmektedir. 



İnternet sitesinde yayımlanan bilgiler, fikirler veya uygulamalar, yeni bilimsel gelişmelere paralel olarak değişebilir. Buradaki sayfalar en güncel uygulamaları ya da görüşleri içermeyebilir. Novo Nordisk, bu internet sitesine erişiminiz veya bu internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgi, içerik ve sair unsurlar ile bu internet sitesinde yer alan linklerin kullanımından yahut internet sitesine herhangi bir nedenle erişim sağlayamamanızdan ötürü doğrudan yahut dolaylı olarak doğabilecek her türlü zarardan dolayı hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz. 



Bu internet sitesinde yer alan bilgilere erişim ve bu bilgileri kullanım işbu Kullanım Koşulları ve yürürlükte bulunan mevzuata tabidir. Kullanım Koşullarında belirtilen maddeler ve hükümlerin yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan yasalara göre yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenirse; yasadışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenen maddeler, yürürlükte bulunan diğer maddelerin ya da hükümlerin geçerliliğini etkilemeden, bunlardan ayrı olarak değerlendirilecektir.

3. Sorumluluk

Bu internet sitesinin ziyaretçisi/kullanıcısı, internet sitesine verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve siteyi kullanımından doğabilecek risklerden sorumludur. Novo Nordisk bu sitede yer alan bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz neticesinde doğacak hiçbir zarardan sorumlu değildir. 



Bu sitede yer alan herhangi bir içeriğin doğruluğuna, eksiksizliğine veya yararına güvenilmesi dahil olmak üzere burada yer alan bilgilerin kullanımıyla ilgili riskleri değerlendirmeniz ve tüm riskleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Ayrıca, Novo Nordisk, bu sitede yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız veya buna itibar etmenizden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zararlardan, kâr kaybından, veri kaybından sorumlu değildir.

4. Kayıt Ve Gizlilik

İnternet sitesine sunduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, kaydedilmesi ve korunması hakkında bilgi edinmek için lütfen İnternet Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

5. Diğer İnternet Sitelerine Verilen Linkler

Bu internet sitesinden üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link verilebilmektedir. Novo Nordisk link verilen internet sitelerinde yer alan içerikten sorumlu değildir ve bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Novo Nordisk, söz konusu bilgi yahut internet sitesi içeriğinde yer alan bilgilerin hatalı olmasından, yahut eksik ve yanıltma amaçlı içerik içermesinden ve her halde üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikten dolayı meydana gelebilecek herhangi bir hukuki, cezai veya yaralanma vs. gibi bedensel hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ziyaretçi/kullanıcılar, bu sitelere olası risklerini kendileri üstlenmek suretiyle erişeceklerdir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu internet sitesi ve tüm sayfaları ve bu internet uygulaması yazılımı ve içerisindeki tüm görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler programlar ve yazılım bileşenleri aksi açıkça belirtilmediği müddetçe Novo Nordisk’e ve/veya bağlı olduğu iştiraklerine aittir.


Bu internet sitesi içerisindeki görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenleri ile Novo Nordisk’e ait tescilli ya da tescilsiz tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları, kısmi ya da bütün olarak Novo Nordisk’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, içeriği değiştirilemez, şekiller metnin kendisi olmaksızın kullanılamaz veya diğer herhangi bir şekilde ticari kullanıma konu edilemez. Novo Nordisk’in yazılı izni olmaksızın, işbu internet sitesinde yer alan her türlü eserin kişisel amaçla olma hali haricinde röprodüksiyon, değişim, dağıtım, iletim, yeniden yayımlama, sergileme veya gösterim amacıyla kullanılması kesinlikle yasaktır.

Aksi açıkça belirtilmediği hallerde internet sitesi içeriğinde yer alan hiçbir unsur Novo Nordisk’in ya da üçüncü bir tarafın herhangi bir patent, marka, telif hakkı ya da herhangi bir diğer mülkiyet hakkı çerçevesinde herhangi bir lisans ya da hakkın ima yolu ile devri ya da bu doğrultuda icazet yahut herhangi bir lisans ya da hak sağlamamaktadır. Zımnen dahi olsa Novo Nordisk’in ya da ticari marka sahibinin açık yazılı izni olmadan, gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari markaların ruhsat veya hak sahibi olmasına izin verildiği şeklinde yorum yapılamaz. Yukarıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan, herhangi bir şekilde fikri mülkiyet hakkı sahibinin izni olmadan bu hakka konu unsurların kullanımı hak ihlali olup, bu tür fikri mülkiyet haklarının ihlali hem hukuki hem cezai yaptırımlara tabidir. Novo Nordisk internet sitesi ve içeriğinde yer alan fikri mülkiyet haklarını korumak maksadıyla her türlü yasal ve cezai yola başvurabilir.


İnternet sitesine erişim sağlayan kişiler tarafından iletilen/yayınlanan herhangi bir içeriğe gizli olmayan bilgiler olarak muamele edilecektir. İşbu internet sitesi içeriğine, üçüncü kişilerin gizliliğini ihlal eden, ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izin alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan, virüs, bug ya da diğer bir zararlı öğe içeren yahut hukuka aykırı içeriğe sahip bilgi veya sair içeriğin gönderilmesi, iletilmesi yasaktır. İşbu internet sitesine erişim sağlamak ve herhangi bir bilgi yüklemek/yayınlamakla, telif hakkı, marka hakkı ya da tescilli bir hakkın ihlali dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan, ilgili ziyaretçi/kullanıcı tek başına sorumludur.

7. Bilgilerin Doğruluğuna İlişkin Sorumluluk

Novo Nordisk, bu internet sitesini iç ve dış kaynaklardan edindiği en doğru bilgiler ışığında profesyonel bir titizlikle oluşturmuştur. Sitede yer alan bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğinin devamının sağlanması adına sitenin gerektiğinde güncellenmesi ve genişletilmesi konusunda Novo Nordisk kendisinden beklenen makul düzeyde önlemler almaktadır. Ancak Novo Nordisk, bu bilgilerin belirli bir amaç için uygunluğa ve üçüncü kişilerin mülkiyet haklarının ihlal edilmemesine, bu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, içeriği, eksiksizliği, güvenilirliği, uygulanabilirliği, güncelliği veya yasallığına dair hiçbir açık veya dolaylı garanti vermemektedir. Sitede yer alan bilgilerin yayın tarihleri itibariyle güncel ve doğru olsalar dahi sonradan bu özelliklerini kaybetmiş olabileceklerini önemle hatırlatırız. Dolayısıyla bu siteden alacağınız bilgileri herhangi bir şekilde kullanmadan önce doğruluklarının teyit edilmesini öneririz.

Bu site kapsamında verilen bilgilerden hiç biri sizin bu bilgiyi veya ilgili ürünün amaç ve ihtiyaçlarınıza uygunluğunu kontrol etmenizi engelleyici nitelikte değildir. İşbu internet sitesi ziyaretçi/kullanıcılar siteye erişimleriyle beraber bu erişimden kaynaklı riskleri kendilerinin aldığını kabul etmektedir. Novo Nordisk işbu internet sitesinde sağlanan bilgilere ulaşmaktan veya ulaşamamaktan; bu bilgileri kullanmaktan veya kullanamamaktan veyahut da bu bilgilere duyulan güvenden kaynaklanabilecek herhangi bir zarar ve ziyandan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

8. Kullanım Koşullarına Aykırılık ve Sonuçları

Bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğiniz takdirde Novo Nordisk işbu internet sitesine erişiminizi engelleme hakkına sahiptir.


İşbu Kullanım Koşullarının veya internet sitesinde yer alan diğer politikaların tarafınızca ihlali sebebi ile üçüncü kişiler zarara uğradığı takdirde tüm zarar, tazminat ve ilgili masraflar sebebi ile Novo Nordisk’in doğrudan ve dolaylı zararlarını tazmin etmeyi ve Novo Nordisk e yöneltilebilecek kabul etmektesiniz. İşbu Kullanım Koşullarından veya bu Internet sitesinin kullanımından kaynaklanan bir ihtilaf doğarsa, bu ihtilaf, taraflar arasında iyi niyetli müzakerelerle çözümlenecektir. İhtilafın karşılıklı müzakereler neticesinde çözümünün mümkün olmadığı hallerde söz konusu uyuşmazlık münhasıran İstanbul Çağlayan Mahkemeleri nezdinde çözümlenecektir.