Go to the page content
  • Obezite, sadece bir kilo sorunu olmanın ötesinde sağlık üzerinde ciddi etkileri olan bir hastalıktır ve
birçok sağlık sorunuyla bağlantılıdır.1,2
  • Özellikle kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklarla yakından ilişkisi bulunmaktadır.1,2
  • Bu nedenle obezite, biyolojik, genetik, çevresel, davranışsal faktörlerin etkisiyle tetiklenen kronik bir hastalık olarak kabul edilmelidir.1,2
  • Özetle, obezite sandığımızdan daha büyük bir hastalıktır.1,3

Bu İş Sandığından Büyük platformunun amacı, toplumu obezite hakkında bilgilendirecek içeriklere ve uzman görüşlerine yer vermek, yanlış söylemler yerine hastalığın ciddiye alınmasını sağlamak ve sağlıklı bir konuşma ortamı yaratmaktır.

Platformda obezite hakkında gerçek verilere dayanan makaleler ve ilham alınabilecek videolar bulunmaktadır.

İlginizi çekebilir

Referanslar
  1.  Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2019. 
https://file.temd.org.tr/Uploads/publications/guides/documents/20190506163904-2019tbl_kilavuz5ccdcb9e5d.pdf?a=1
    Erişim tarihi: Nisan 2023.
  2.  WHO. Obesity Overview Complications. https://www.who.int/health-topics/obesity Erişim tarihi: Mayıs 2023
  3.  Wharton S, et al. Obesity in adults: a clinical practice guideline. CMAJ 2020;192:E875-91.

TR23OB00024