Go to the page content

Bu İş Sandığından Büyük!

Dünyada ve Türkiye’de oldukça yaygın görülen obezite hastalığının2,3 yalnızca fazla kilo sorunu olmadığı gerçeğine dikkat çekmeyi amaçlayan platformumuzu daha yakından tanımak için aşağıdaki butona tıklaman yeterli!

Woman

Obeziteyi Daha Yakından Tanımaya Ne Dersin?

Obezite, bireylerin topluma katılmaları da dahil olmak üzere yaşamlarının birçok noktasını büyük ölçüde etkiliyor; her alanda karşılaştıkları zorluklar bireylerin hem kilo vermelerini hem de verdikleri kiloları korumalarını zorlaştırıyor.2 Bu hastalık bireylerin yaşam kalitelerini ne yazık ki olumsuz yönde etkiliyor.2

Obezite İle İlgili Dikkat Çekici Bilgiler

icon1

Tüm dünyada 813 milyon yetişkin obezite ile yaşıyor.6

icon2

Türkiye’de ise ortalama her 3 yetişkinden 1’inde obezite görülüyor.3

icon3

2030 itibarıyla dünya genelinde 1,24 milyar insanın obezite ile mücadele edeceği öngörülüyor.6

icon4

Günümüzde çok sayıda sağlık sorunu obezite ile ilişkilendiriliyor.2,3

icon5

Obezite ile ilişkili hastalıklar dünyada her yıl 4,7 milyon, yani günde 13 bin kişinin ölümüne neden oluyor.7

Man

Bu İş Neden Sandığından Büyük?

Genel kanının aksine obezite, birçok sağlık sorunuyla ilişkili olan kronik bir hastalıktır.2,3 Genetik ve biyoloji de dahil olmak üzere, kilo almamızı ve kilo vermemizi etkileyen birçok faktör bu süreçte rol oynuyor.2,4,5 İşte, bu faktörlerin farkında olarak obezite hakkındaki yanılgıları ortadan kaldırmak, değişimi başlatmanın en önemli adımı!

Woman

Peki Değişimi Nasıl Başlatabilirsin?

 Her bireyin obezite yolculuğu benzersizdir.2 Obezitenin ortaya çıkmasına neden olan birçok faktör varken, bu hastalığı sadece aşırı yeme alışkanlığı ve irade eksikliği gibi nedenlere bağlamak doğru değildir.2,4  Obezitenin beraberinde getirdiği komplikasyonlarla mücadele etmek için bireylerin kendi sağlık durumlarına uygun özelleştirilmiş yaklaşımlar içeren bir yol izlemesi önemlidir. Bu nedenle obeziteli bireylerin sadece kilo vermek için değil diğer komplikasyonlarla ilgili de sağlıklı bir yol izlemeleri için uzman bir hekimden destek almaları gerekir.3

Vücut Kütle İndeksi (VKİ) obezite tanısında önemli bir veri sunuyor!
Sen de aşağıdaki panoya boy ve kilo ölçülerini girerek VKİ’ni hesaplayabilirsin.

Mirgün Cabas’ın obezite konusunda önemli bilgileri ve verileri paylaştığı videomuzu izlediniz mi?

Obezite sanıldığından daha büyük bir sorundur.2,3 
Obeziteye karşı bakış açımızı değiştirmeliyiz.2 Değişimi nasıl yaratabileceğini öğrenmek için takipte kal!

Referanslar
  1. Yumuk V, et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts 2015;8:402-424.
  2. Wharton S, et al. Obesity in adults: A clinical practice guideline. CMAJ 2020;192:E875-91.

 
  3. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2019. https://file.temd.org.tr/Uploads/publications/guides/documents/20190506163904-2019tbl_kilavuz5ccdcb9e5d.pdf?a=1 Erişim tarihi: Nisan 2023.

  4. World Obesity Federation. Roots of Obesity. https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/English_ROO.pdf Erişim tarihi: Mayıs 2023.

 
  5. Schutz DD, et al. European Practical and Patient-Centred Guidelines for Adult Obesity Management in Primary Care. Obes Facts 2019;12:40–66.


  6. WOF. World Obesity Atlas 2023. https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/World_Obesity_Atlas_2023_Report.pdf (Erişim tarihi: Ocak 2024).
  7. WOF. The economic impact of overweight and obesity in 8 countries. http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wof-files/Economic-impact-overweight-obesity-in-countries-final.pdf Erişim tarihi: Şubat 2022.

TR23OB00023